Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program w zakresie
Rozwojowego Wsparcia w Kryzysie Emocjonalnym™ oraz Pozytywnej Psychologii Kryzysu™

Poziom IV (specjalizacyjny): Trener PPK

LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Wymagania wstępne dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu Trener PPK

 • UWAGA! Kwalifikacja na kurs trenerski odbywa się będzie w oparciu o ilość punktów zdobytych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (Skype).

  Ponad to warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest:
 • Posiadanie Certyfikatu Coacha i Mentora Kryzysowego (lub dawniej Coacha Kryzysowego)
 • Udział w szkoleniu z Poziomu I.: “Konsultant Kryzysowy - Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie"

Program szkolenia

 • Celem kursu trenerskiego jest przede wszystkim wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności prowadzenia szkolenia "Konsultant Kryzysowy", a w miarę zdobywania doświadczenia także innych szkoleń dot. kryzysu.

  W związku z tym cały program ma charakter warsztatowy nastawiony na zdobycie
  praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia konkretnego szkolenia.
 • Zjazd I: 19 - 20 września 2020 r.
  Prowadzący: Piotr M. Łabuz
 • Praktyczne zasady prowadzenia szkolenia
 • Celem zjazdu jest omówienie i przećwiczenie zasad przeprowadzania szkolenia. Poruszane będą kwestie dotyczące wystąpień publicznych, ruchu scenicznego, zakładania ram szkoleniowych, rozpoczynanie szkolenia, zarządzanie przestrzenią, zarządzanie czasem szkoleniowym, itd. Elementem szkolenia będzie praca z kamerą.

 • Zjazd II: 17 - 18 października 2020 r.
  Prowadzący: Elżbieta Kluska-Łabuz
 • Scenariusz szkoleniowy – jak przeprowadzać ćwiczenia oraz prezentować część merytoryczną
 • Celem jest uzyskanie umiejętności przeprowadzenia ćwiczeń szkoleniowych. Omawiana będzie struktura ćwiczenia, uzyskiwanie celu ćwiczeniowego, omawianie efektów ćwiczenia i radzenia sobie z pytaniami ze strony uczestników.
 • Omówienie i przećwiczenie kluczowych umiejętności niezbędnych do skutecznego omawiania części merytorycznych, zrozumienie celu oraz rezultatów jakie mają być uzyskane, umiejętność odpowiadania na pytania dotyczące merytoryki.
 • Uczestnicy zapoznają się szczegółowo ze scenariuszem szkolenia "Konsultant Kryzysowy™", które będzie podstawą pracy w trakcie całości cyklu trenerskiego.
 • Zjazd III: 21 - 22 listopada 2020 r.
  Prowadzący: Piotr M. Łabuz
 • Trudne sytuacje szkoleniowe
 • Celem jest omówienie i przećwiczenie skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi.

  Podstwa lingwistyczna: metamodel-językowy, zręczność językowa,

  Każdy uczestnik będzie praktycznie ćwiczył sposób radzenia sobie z trudną sytuacją szkoleniową.
 • Zjazd IV: 12 - 13 grudnia 2020 r.
  Prowadzący: Piotr M. Łabuz,
  Elżbieta Kluska-Łabuz
 • Wystąpienia publiczne
 • Każdy uczestnik będzie miał za zadanie przeprowadzić fragment modułu szkoleniowego z warsztatów "Konsultant Kryzysowy" (omawia merytorykę, przeprowadza jedno ćwiczenie).

  W trakcie wystąpienia każdy uczestnik jest nagrywany na kamerę video.

  Nagranie będzie podstawą do udzielenia przez prowadzących szkolenie oraz jego uczestników informacji zwrotnej.
 • Zjazd egzaminacyjny:
  16 - 17 stycznia 2021 r.
  Prowadzący: Piotr M. Łabuz,
  Elżbieta Kluska-Łabuz
 • Każdy uczestnik ma obowiązek zaliczenia egzaminu praktycznego w postaci przeprowadzenia jednego z modułów szkoleniowych (wybranego drogą losową) przed komisją egzaminacyjną.

Korzyści z udziału w szkoleniu trenerskim i uzyskania kwalifikacji
oraz certyfikaty Trenera PPK

 • Zdobycie certyfikatu trenera PPK uprawnia do prowadzenia szkolenia "Konsultant Kryzysowy" oraz ewentualnego rozpoczęcia współpracy z Instytutem Pozytywnej Terapii Kryzysu (IPTK)
 • Certyfikat podlega aktualizacji po 3 latach. W celu przedłużenia jego ważności należy przedstawić wykaz zrealizowanych szkoleń lub odbyć 14 h szkolenia, w celu aktualizacji wiedzy, organizowane i prowadzone w ramach Akademii IPTK.
 • Możliwości współpracy:
 • Prowadzenie szkoleń na zlecenie IPTK (w miarę potrzeb IPTK i przez wybranych przez nas absolwentów kursu trenerskiego)
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń "Konsultant Kryzysowy™", na własny rachunek, w oparciu o umowę współpracy z IPTK

Terminy i miejsca szkolenia

 • Gdański Park Naukowo – Technologiczny
 • ul. Trzy Lipy 3, 80-172 GDAŃSK
 • Terminy zjazdów:
 • Zjazd I: 19-20 września 2020
 • Zjazd II: 17-18 października 2020
 • Zjazd III: 21-22 listopada 2020
 • Zjazd IV: 12-13 grudnia 2020
 • Egzamin: 16-17 stycznia 2021

Wysokość inwestycji oraz rezerwacja miejsc

 • wysokość inwestycji za udział w szkoleniu wynosi:
 • płatność jednorazowa: 5 970 PLN
  (brutto, zawiera podatek VAT 23%)
 • Płatność ratalna (3 raty):
 • I rata (po zakwalifikowaniu): 1970 PLN
 • II rata (do 30 września 2020 r.): 2200 PLN
 • II rata (do 30 listopada 2020 r.): 2200 PLN
 • LIMIT MIEJSC NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ SZKOLENIA TRENERSKIEGO ZOSTAŁ JUŻ WYCZERPANY