Konsultant Kryzysowy (Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie. Poziom I, wolontariat)

Kurs przeznaczony dla uczestników szkolenia Konsultant Kryzysowy™Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie. Poziom I. Zawiera nagrania video z treści merytorycznych poruszanych na szkoleniu stacjonarnym oraz dodatkowe materiały niezbędne do zaliczenia egzaminu końcowego. Kurs kończy się egzaminem testowym.

  • Enrolled students: 29