Podstawy Coachingu Kryzysowego  (Crisis Coaching Essentials)

Zapis video jednodniowego szkolenia z podstaw Coachingu Kryzysowego. Daje możliwość zdobycia certyfikatu udziału po pozytywnym zdaniu egzaminu. 

  • Zapisani studenci: 85