PSYCHOLOGIA KRYZYSU W PRAKTYCE (Kurs główny Coach/Mentor Kryzysowy. Poziom II)

Kurs OBOWIĄZKOWY dla wszystkich uczestników Akademii IPTK. Dostarcza kompleksową wiedzę na temat pracy metodą Coachingu i Mentoringu Kryzysowego. Kurs kończy się egzaminem dającym podstawy do starania się o certyfikat Coacha i Mentora Kryzysowego.

  • Enrolled students: 607
Podstawy Psychologii

Podstawy Psychologii

Course modified date: 29 Apr 2020

Kurs dodatkowy, uzpełniający wiedzę Coachów i Mentorów Kryzysowych o istotne aspekty psychologii osobowości, społecznej, emocji motywacji, różnic indywiudalnych i rozwojowej. Obowiązkowy dla osób NIE posiadających dyplomu psychologa, psychoterapeuty lub interwenta kryzysowego. Kończy się egzaminem.

  • Enrolled students: 778
Metamodel / Coaching Klasyczny - kurs podstawowy

Metamodel / Coaching Klasyczny - kurs podstawowy

Course modified date: 16 Feb 2021

Kurs uzupełniający, dający podstawową wiedzę na temat pracy metodami coachingowymi. Dla osób NIE posiadających zaświadczenia/certyfikatu coacha.

  • Enrolled students: 314
Strategia MBE rozwoju biznesu Coacha/Mentora Kryzysowego

Strategia MBE - jak rozwijać biznes coachingowy, to kurs uzpełniający dla coachów kryzysowych, którzy chcą dowiedzieć się w jaki sposób rozwijać własną działalność biznesową w ramch specjalizacji jaką jest coaching kryzysowy.

  • Enrolled students: 376
Psychologia osiągnięć i rozwoju

Psychologia osiągnięć i rozwoju

Course modified date: 29 Apr 2020

Kurs dodatkowy dla coachów i mentorów kryzysowych, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu psychologii sukcesu, osiągania celów, motywacji zarówno w kontekście pracy z klientem jak i własnego rozwoju jako coacha i mentora kryzysowego. 

  • Enrolled students: 222
Metoda Stres 4S

Metoda Stres 4S

Course modified date: 29 Apr 2020

Metoda Stres4S, to kurs dodatkowy dla coachów kryzysowych którzy chcą zdobyć wiedzę na temat pracy z osobami w stresie w oparciu o podejście pozytywnej psychologii stresu.

  • Enrolled students: 180