Kryzysowy i Rozwojowy Mentoring Finansowy

Kryzysowy i Rozwojowy Mentoring Finansowy

Course modified date: 29 Apr 2020

Szkolenie w zakresie mentoringu finansowego klientów w kryzysie, którego podłożem są pieniądze i /lub klientów z pełnym dostępem do zasobów, którzy potrzebują wsparcia w osiągnięciu konkretnych celów finansowych. 

  • Enrolled students: 54
Psychologia Kryzysu dla Mentorów Finansowych

Psychologia Kryzysu dla Mentorów Finansowych

Course modified date: 29 Apr 2020

Kurs OBOWIĄZKOWY dla Mentorów Finansowych nie posiadających certyfikatu Coacha/Mentora Kryzysowego.
Kurs kończy się egzaminem dającym podstawy do starania się o certyfikat Mentora Finansowego.

  • Enrolled students: 30
Podstawy psychologii dla Mentorów Finansowych

Podstawy psychologii dla Mentorów Finansowych

Course modified date: 17 Jun 2021

Kurs dodatkowy, uzupełniający wiedzę mentorów finansowych o istotne aspekty psychologii osobowości, społecznej, emocji motywacji, różnic indywidualnych i rozwojowej. Obowiązkowy dla osób NIE posiadających dyplomu psychologa. Kończy się egzaminem.

  • Enrolled students: 34