Kryzysowy i Rozwojowy Mentoring Finansowy

Kryzysowy i Rozwojowy Mentoring Finansowy

Course modified date: 29 Apr 2020

Szkolenie w zakresie mentoringu finansowego klientów w kryzysie, którego podłożem są pieniądze i /lub klientów z pełnym dostępem do zasobów, którzy potrzebują wsparcia w osiągnięciu konkretnych celów finansowych. 

  • Enrolled students: 57