Od 2010 roku pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program
w zakresie Coachingu/Mentoringu/Terapii Kryzysowej™

Akademia IPTK™

Wszystkie szkolenia w Akademii są certyfikowane i akredytowane przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr. ewidencyjny 2.22/00043/2020)

WAŻNE! Udoskonalona i wzbogacona formuła szkoleń w związku
z zagrożeniem epidemicznym w kraju

W odpowiedzi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego w kraju oraz w poczuciu odpowiedzialności postanowiliśmy udoskonalić formułę szkolenia „Konsultant Kryzysowy. Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie” oraz “Coach/Mentor Kryzysowy” tak, aby maksymalnie przystosować ją do aktualnej rzeczywistości i dać uczestnikom nowe możliwości realizacji szkolenia.

 • Szkolenie stacjonarne odbędą się zgodnie z planem i harmonogramem jeżeli pozwoli na to sytuacja w kraju. Szkolenie realizowane są w małych grupach (ok. 10-15 osób). Każdy z uczestników zostanie poinformowany o przestrzeganiu warunków higieny, utrzymanie odległości, częste mycie rąk itd.
 • Szczególnie teraz, potrzebne jest zdobywanie umiejętności profesjonalnego wsparcia osób w kryzysie. Mierzymy się z globalnym kryzysem środowiskowym.

  Ludzie już potrzebują wsparcia i będą potrzebowali go w najbliższych tygodniach/miesiącach w zdecydowanie większej skali niż było to dotychczas. Zatem taka wiedza i umiejętności są na wagę złota.

  Dlatego każdy uczestnik szkolenia natychmiast po rejestracji na szkoleniu otrzymuje dostęp do platformy szkoleniowej z materiałami szkoleniowymi. Przypominamy, iż na platformie znajduje się 100% materiałów niezbędnych do zdania egzaminu.
 • Jeżeli uznasz, że jednak nie chcesz przyjeżdżać na szkolenie stacjonarne, to możesz zrealizować cały program jedynie w formie warsztatów on-line prowadzonych na żywo:
 • otrzymasz informacje kiedy warsztat w formie on-line się odbędzie. Będzie to szkolenie na żywo, na specjalnej platformie z możliwością pełnej interakcji z prowadzącym
 • dodatkowo, jeżeli zechcesz będziesz miał możliwość udziału w szkoleniu stacjonarnym w późniejszym, dogodnym dla Ciebie terminie
 • Zmodyfikowaliśmy wymagania certyfikacyjne.

  Od teraz, do odwołania, NIE MASZ OBOWIĄZKU przyjazdu na szkolenie stacjonarne, aby starać się o uzyskanie certyfikatu Konsultanta Kryzysowego oraz Coacha/Mentora Kryzysowego. Wystarczy wziąć udział w warsztatach on-line i na koniec zdać egzamin, który daje podstawy do certyfikacji.

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii IPTK™

Unikalne, poszukiwane na rynku pracy i biznesu kompetencje

Jako specjalista w kontekście kryzysowu będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc np. coach czy mentor pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. 

Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów/mentorów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bardzo poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje

Unikalne możliwości biznesowe

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwalają na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Ponad to stawki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachingu klasy­cznego. 

Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych/mentoringowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w tym zakre­sie

Unikalne możliwości rozwojowe

 Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie konsultingu, coachingu, mentoringu kryzysowego, terapii kryzysowej, ale także psy­chologii stresu, psy­chologii sukcesu, neu­ro­bi­ologii sukcesu, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży oferowanych przez Ciebie usług.